biditech

077-4561005

התבנית האוניברסלית של Rcom תואם לדגמים של Rcom 20.

מאפשר התאמה אישית המבוססת על גודל הביצה.

תבנית אוניברסלית -MAX/PRO 20

135.00 ₪מחיר
    0
    בידיטק, biditech, מדגרות בעלי כנף